Center Events Publications Research Center Launching For members

Fra Pres til Ressource - Pårørendesamarbejde og psykisk arbejdsmiljø

Project period
1. January 2010 - 31. December 2012
Partners
Annette Bilfeldt, Michael Søgaard Jørgensen & Rikke Premer Petersen Forskningsgruppen i Læring og Uddannelsesforskning Institut for Læring og Filosofi Institut for Planlægning Bæredygtigt Design og Omstilling Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling

Description

Medarbejdere på plejecentre oplever, at pårørende til beboerne stiller krav til omsorg og pleje i større grad end tidligere. Pårørendes krav kan udgøre en belastning for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, hvis medarbejderne ikke kan håndtere, at de pårørende stiller krav til plejecentret. I stedet for at opleve de pårørendes krav til beboernes omsorgs- og plejebehov som en belastningsfaktor i det psykiske arbejdsmiljø er det et sigte for projektet, at medarbejderne gennem kompetenceudvikling, udvikling af praksis for samarbejde social støtte skal kunne inddrage pårørendes engagement som en ressource i arbejdet.
Projektet udføres i på tre plejehjem i Københavns Kommune, i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen, AMU og Sundhedsakademiet i perioden 2010-2012.
Projektets metode er aktionsforskning med tilrettelæggelse af efteruddannelse med udgangspunkt i medarbejderutopier og handlingsforslag fra fremtidsværksteder.