Center Aktiviteter Publikationer Forskning Center Lancering For medlemmer

Forskning


Dansk deltagelse i IEA-projekt Annex 63 - Lokal implemetering af energi strategier

Mange danske kommuner har ambitiøse målsætninger for CO2-reduktion, men kun få er kommet i gang med at implementere disse mål og dermed fremmeenergieffektivitet og grøn vækst. Formålet med dansk deltagelse i IEA Annex63-projektet er at blive klogere på den vanskelige implementering og derved bane vej for CO2-reduktion og en stærkere grøn vækst.

Læs mere


iPower

iPower er en forsknings- og innovationsplatform rettet mod udviklingen af et intelligent og fleksibelt energisystem, der kan håndtere fluktuerende el-produktion. Formålet med platformen er et skift fra forbrugsdrevet el-produktion til produktionsdrevet el-forbrug.

Læs mere, eller se
www.ipower-net.dk


Responder

RESPONDER er et projekt der sigter på at systematisere og kommunikere om viden inden for bæredygtigt forbrug og produktion. Projektet beskæftiger sig med komplekse politiske, sociale og økonomiske dilemmaer i relation til økonomisk vækst. Det metodiske grundlag for RESPONDER er systemkortlægning i grupper, som bringer fire forskellige fællesskaber sammen i en række EU-dialoger og internationale seminarer.

Læs mere, eller se
www.scp-responder.eu


SpisVel

Projektet SpisVel skal sikre udbud og tilgængelighed af nøglehulsmærkede og bæredygtige fastfood-retter til udespisning. Nøglehulsmærket findes i dag på færdigpakkede fødevarer, men kan fremover også sættes på måltider på spisesteder og restauranter. Mærket stiller krav om mere fuldkorn, frugt og grønt, herunder grove grøntsager, mindre salt og passende portionsstørrelser.

Læs mere, eller se
spisvel.dk


Heat Roadmap Europe 2

Energisystemer har udviklet sig meget lidt i Europa hidtil, men gennemgår nu store forandringer for at imødekomme stigende energipriser, forbedre forsyningssikkerheden og for at skabe flere jobs. De nødvendige ændringer er komplekse både i forhold til design og implementering. Heat Roadmap Europe 2 (Varmeplan Europa 2) projektet fokuserer på en af de nødvendige ændringer for at opnå et bæredygtigt energisystem, nemlig fjernvarme.

Læs mere, eller se
www.euroheat.org/Heat-Roadmap-Europe-165.aspx


Carbon20

Carbon 20 har til formål at styrke kommuner og virksomheder i at finde nye veje til at reducere virksomheders direkte og indirekte udslip af drivhusgasser.

Læs mere, eller se
www.carbon20.dk


Vand i byer

Vand i byer et tværfagligt partnerskab om klimatilpasning, bykvalitet og innovation med midler fra Rådet for Teknologi og Innovation for årene 2010-2014. Partnerskabet har over 100 partnere fra både private og offentlige organisationer og forskere fra flere vidensinstitutioner i Danmark samt en række internationale relationer.

Læs mere, eller se
www.vandibyer.dk


TempoS - Performing temporary spaces for user-driven innovation

Forskningsalliancen ‘Performing temporary spaces for user-driven innovation’ er finansieret af det danske Strategiske Forskningsråd. Den involverer forskere i DIST fra to institutterpå AAU Kbh, Etnologi på SAXO instituttet på Københavns Universitet og Co-design gruppen fra Design Skolen i København. Alle forskerne er involveret i uddannelsen af designere og planlæggere med baggrund i brugerindsigt og -involvering.

Læs mere, eller se
www.tempos.dk


SusTrans - Bæredygtig Omstilling

Den strategiske forskningsalliance “Igangsættelse og styring af omstilling til fossiltfrit samfund” - SusTrans - er et tværfagligt forskningssamarbejde mellem forskningsgrupper fra Danmarks Tekniske Universitet, Københavns, Århus og Aalborg Universiteter samt Universiteter i Eindhoven, München og Nottingham. Fokus er hvordan omstillingsprocesser til et samfund uden brug af fossile brændstoffer kan tilrettelæges på fem samfundsmæssige områder, • Markedsregulering og frivillighed • Husholdningsvaner • Innovationsdynamikker • Byudvikling og mobilitet • National and international regulering af bioenergi

Læs mere, eller se
www.sustrans.dk


EcoMac - Økologisk makroøkonomi og bæredygtig omstilling

Økologisk makroøkonomi og bæredygtig omstilling – kritiske og konstruktive perspektiver (EcoMac projektet)

Læs mere


PROCEED - Research on Opportunities and Challenges in Engineering Education in Denmark

The Program for ‘Research on Opportunities and Challenges in Engineering Education in Denmark -PROCEED- is an interdisciplinary research project funded by the Danish Council for Strategic Research. The main objective is to analyze the challenges that engineering educators face and how they respond to them. To provide a meaningful account of engineering education in Denmark, researchers take up local case studies as well as international reference cases.

Læs mere, eller se
www.proceed.dk/?languageId=1