Center Events Publications Research Center Launching For members

Educational programs to which DIST members contribute

Vores primære uddannelsesengagement vil I de kommende år, være inden for et nyt design-ingeniørprogram med fokus på "Sustainable Design” på både bachelor-og kandidatniveau.

 
Hvis du vil være kreativ ingeniør med et socialt ansvar, så er det denne uddannelse du skal tage. 
 
Bæredygtigt Design er en tværfaglig uddannelse med kompetencer indenfor projektledelse, udvikling af prototyper og konceptualisering i kreative designfag. Der læres at analysere forskellige brugspraksisser, og om hvordan vi agerer i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge. Samtidig opnås kvalifikationer i mere tekniske ingeniørfag som mekanik, matematik, energiomsætning og datahåndtering. Med denne kombination af kompetencer kan de færdige ingeniører kunne indgå i den tværfaglige virkelighed, der efterspørges i erhvervslivet.
 
Læs mere om uddannelsen og om hvordan den ansøges, på uddannelsens hjemmeside: www.sustainabledesign.aau.dk og www.aau.dk/uddannelser/bachelor/baeredygtigt-design
 
Udover Bæredygtigt Design, bidrager vi til flere andre spændende uddannelser på AAU:
- kandidatuddannelsen 'Bæredygtige Byer'
- programmet i 'Techno-antropologi' på både bachelor - og kandidatniveau
- kandidatuddannelsen ‘Værdikæder og innovationsledelse’
 
Fra Januar 2015 bliver uddannelsesengagementet udvidet til også at omfatte en master-efteruddannelse, MBO (Master i Bæredygtig Omstilling) med emner inden for økonomi, politik og erhvervslivet / etableringen af et marked til støtte for bæredygtig omstilling. se evt. mere her: www.mbo.aau.dk og www.evu.aau.dk/master/mbo/