Center Aktiviteter Publikationer Forskning Center Lancering For medlemmer

Centergrundlag

DIST/ BAGGRUND

Kompleksiteten og udfordringerne i bæredygtig omstilling og udvikling kalder på ny forståelse af samfundets sociotekniske og økonomiske dynamikker og på mere eksperimentering med alternative udviklingsveje.

DIST/ AMBITIONER

Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling – DIST – samler forskere fra ingeniør-, samfunds- og humanvidenskaberne for at adressere disse spørgsmål.

Forankret inden for traditionen for Videnskabs- og Teknologistudier forsker Centret særligt i, hvilke sociotekniske og økonomiske dynamikker der kan styrke bæredygtig omstilling. DIST-ambitionen er både at udvikle nye forskningsbidrag og at arbejde tæt med eksterne partnere for at ændre eksisterende udviklingsspor. Herunder arbejdes der med tiltag og interventioner, som omfatter og engagerer en bred kreds af aktører.

DIST er en vigtig del af Aalborg Universitets strategiske satsning på at bygge en stærk, forskningsbaseret campus i København, som er nationalt og internationalt anerkendt inden for design, innovation og bæredygtig omstilling.

Læs mere her

-eller se vores Centergrundlag

Interne sider for medlemmer